Basketball – Boys Varsity – Peddie Tournament (vs. Solebury School)